Monitoring Internetu i Social Media: Jak skonfigurować projekt?

Monitoring Internetu i Social Media to podstawa działań dobrych agencji oraz działów marketingu firm, a także samodzielnych przedsiębiorców.

Zanim jednak wprowadzą je do swojej strategii, przygotować muszą odpowiedni projekt, który dostarczać im będzie właściwe dane.

Jak to zrobić?

Z tego poradnika dowiesz się:

 • jak zacząć przygotowania do tworzenia pierwszego projektu w monitoringu Social Media i Internetu
 • jak skonfigurować projekt podstawowy w monitoringu Social Media i Internetu
 • jak skonfigurować projekt zaawansowany w monitoringu Social Media i Internetu
 • czym są dopełnienia słów (deklinacja) w monitoringu Social Media i Internetu i jak z nich korzystać
 • czym jest operator odległości słów w monitoringu Social Media i Internetu i jak z niego korzystać

Dobór słów i fraz kluczowych opisujących temat, który chcesz monitorować 

Decyzja o tym, co chcesz monitorować oraz jakimi słowami możesz to opisać, to najważniejszy etap podczas konfiguracji Twoich projektów.

W monitoringu social media i Internetu wykorzystywać możesz zarówno słowa kluczowe jak i całe frazy.

Mogą to być słowa kluczowe odnoszące się do:

 • nazwy marki (również ich fonetyczny zapis oraz zawierający popularne błędy, o ile takie występują), 
 • produktu, 
 • hasła reklamowego, 
 • nazwy Twojego bloga,
 • inne, specyficzne określenie charakteryzujące monitorowany temat.

Ważne jest, byś posługiwał się nazwami oraz określeniami, jakich użyliby Internauci do opisania wybranego tematu.

Moduł monitoringu social media i Internetu UNAMO pozwoli Ci na tworzenie bardzo zaawansowanych zapytań, dzięki którym dotrzesz do bardzo szczegółowych wypowiedzi.

Więcej o typach słów kluczowych oraz ich doborze przeczytasz tutaj: 8 Typów Słów Kluczowych, Które Musi Monitorować Każdy Przedsiębiorca

Monitoring Internetu i Social Media UNAMO – konfiguracja podstawowego projektu Monitoring

Panel wyboru rodzaju kreatora projektu: podstawowy oraz zaawansowany.

W tej części Twoje działania opierać będą się na kreatorze podstawowym.

Na potrzeby poradnika przyjmijmy, że poszukujesz informacji na temat marki, która ma bardzo pospolitą nazwę, na przykład użyta być może jako damskie lub męskie imię.

Marka, dla której konfigurować będziemy projekt, nazywa się Agata i zajmuje się sprzedażą sprzętu AGD.

Projekt możesz nazywać dowolnie, ale ze swojej strony polecam korzystanie z określeń, które pomogą Ci zrozumieć, co znajduje się w projekcie, tuż przed jego otworzeniem, np. Agata AGD.

Konfiguracja wyglądać będzie następująco:

Główne słowo kluczowe: Agata

Poszukiwane będą wszystkie wypowiedzi, które zawierają w swojej treści słowo “Agata.

Jeśli nie chcesz, by narzędzie do puli wyszukanych słów kluczowych zaliczało nazwę autora, wyklucz to wyszukiwanie w edycji tematu.

Opcja edycji tematu znajduje się na górze strony Twojego otwartego projektu.

Słowo powiązane w projekcie

Słowo powiązane to słowo, które dodatkowo zawęża wyniki wyszukiwania dla słowa głównego kluczowego.

 • Słowo powiązane wymagane określa, z jakim słowem dodatkowym występować musi słowo główne kluczowe Agata w jednym tekście.
 • Słowo powiązane wykluczone określa, z jakim innym słowem występować nie może słowo główne kluczowe Agata w jednym tekście.

Słowa powiązane wymagane: wymagane: pralka, odkurzacz, mikser

Oznacza to, że poszukiwane będą treści zawierające słowo Agata w powiązaniu ze słowem pralka i/lub odkurzacz i/lub mikser.

Każdy projekt podstawowy możesz na etapie edycji zmodyfikować i przekształcić do postaci projektu zaawansowanego.

Aby to zrobić, przejdź do jego edycji (górna, prawa część ekranu w widoku otworzonego projektu) i dodaj dodatkowe wartości, takie jak słowa globalnie powiązane, gwiazdki lub operatory odległości słów w treści.

Więcej o operatorach długości, gwiazdkach oraz słowach globalnie powiązanych przeczytasz w dalszej części poradnika.

Przetestuj nową wiedzę i zarejestruj bezpłatne konto w Unamo Social Media!

 

Monitoring Internetu i Social Media UNAMO – konfiguracja zaawansowanego projektu Monitoring

Konfiguracja projektu zaawansowanego w UNAMO dostarcza dodatkowe rozwiązanie w postaci słów globalnie wymaganych lub wykluczonych.

Słowa globalnie powiązane

Dla większego zawężenia wyników możesz wykorzystać słowa globalnie wymagane bądź wykluczone.

Słowa globalnie powiązane dostępne są w panelu edycji każdego projektu oraz podczas tworzenia nowego projektu (kreator podstawowy oraz zaawansowany).

Słowa globalnie powiązane odnoszą się do całej lewej strony projektu.

Oznacza to, że dla słowa globalnie powiązanego wymaganego poszukiwana wzmianka musi zawierać słowo Agata oraz słowo odkurzacz, a przy tym dodatkowo musi zawierać zapytanie o jego cenę, określoną słowem cena.

Dla słowa globalnie powiązanego wykluczonego poszukiwana wzmianka musi zawierać słowo Agata oraz słowo odkurzacz, a przy tym dodatkowo nie może zawierać zapytania o jego cenę, określoną słowem cena.

Słowa globalnie powiązane wymagane: cena

W kreatorze zaawansowanym możesz od razu zdecydować o tym, czy poszukiwać będziesz słowa głównego kluczowego wyłącznie w treści wypowiedzi, czy również w obrębie pseudonimów (nicków oraz imion i nazwisk) autorów.

W tym miejscu możesz również zdecydować o wymaganych źródłach poszukiwanych wypowiedzi.

Jak widać na przykładzie, podstawowy projekt, który jest standardowym rozwiązaniem dla większości narzędzi monitoringu social media, nie pozwala na szczegółowe poszukiwania wymaganych wypowiedzi.

Ze względu na te ograniczenia, w UNAMO wprowadziliśmy specjalne operatory, dzięki którym możesz precyzyjniej zawęzić wyniki wyszukiwań i wyeliminować nieprzydatne treści.

Przetestuj nową wiedzę i zarejestruj bezpłatne konto w Unamo Social Media!

 

Dopełnienie słów w UNAMO Social Media Monitoring

W narzędziu monitoringu social media i internetu UNAMO wprowadziliśmy tzw. dopełnienie słów kluczowych (głównych, powiązanych lub globalnie powiązanych).

Dzięki dopełnieniu, wpisując zaledwie jedno słowo, odnaleźć możesz treści zawierające jego wszystkie formy, tj. odmiany przez przypadki oraz liczby (deklinacja).

Oznacza to, że nie musisz spędzać mnóstwa czasu oraz wydawać ogromu pieniędzy, by dotrzeć do wszystkich wypowiedzi, nawet dla bardzo szerokiego tematu.

Jak działa deklinacja w dopełnieniu słów UNAMO Social Media Monitoring

Aby odnaleźć wszystkie formy wymaganego słowa, w jego końcowej części, w której następują zmiany wynikające z odmiany przez przypadki oraz liczbę, dodaj gwiazdkę (*).

Dla przykładu: samochód

 • Słowo kluczowe: samochód
 • Słowo kluczowe z dopełnieniem: samoch*

Zapytanie w UNAMO Social Media: samoch*

Wyszukane treści zawierać będą wszystkie odmiany słowa samochód, takie jak: samochód, samochodem, samochodu, samochodami, samochodowy itp.

Dopełnienie słów wykorzystać możesz w polu słów głównych kluczowych, słów powiązanych oraz słów powiązanych globalnie.

Liczba gwiazdek możliwych do wykorzystania w jednym projekcie zależna jest od Twojego planu i nie może przekraczać liczby wykupionych słów kluczowych.

Słowo poddawane dopełnieniu nie może być krótsze niż 3 litery plus gwiazdka.

Dopełnienie słów kluczowych UNAMO aktywne jest w kreatorze podstawowym i zaawansowanym.

Funkcję dopełnienia słów kluczowych łączyć możesz dowolnie z operatorem odległości słów kluczowych, o którym przeczytasz w kolejnej części poradnika.

Przetestuj nową wiedzę i zarejestruj bezpłatne konto w Unamo Social Media!

 

Operator odległości słów w UNAMO Social Media Monitoring

Monitoring Internetu i Social Media UNAMO wyposażyliśmy w tzw. operator odległości słów kluczowych od słów powiązanych i/lub globalnie powiązanych.

Stosując ten operator, określić możesz, w jakiej odległości od słowa kluczowego mają występować słowa powiązane i/lub słowa globalnie powiązane.

Operator odległości pozwala wykluczyć sytuacje, w których słowo główne kluczowe występuje w treści wpisu zaś słowo powiązane w innym, niepowiązanym miejscu na stronie.

Wyniki otrzymane dzięki operatorowi odległości pozwalają Ci kontrolować kontekst treści, których poszukujesz.

Jak działa operator odległości słów w UNAMO Social Media Monitoring

Operator określony jest spacją, slashem oraz cyfrą (np. /3).

Dla przykładu: samochód skoda

 • Słowo główne kluczowe: samochód
 • Słowo główne kluczowe wraz z dopełnieniem: samoch*

 

 • Słowo powiązane: skoda
 • Słowo powiązane z dopełnieniem: skod*
 • Słowo powiązane z dopełnieniem i operatorem odległości: skod* /2

Monitoring Internetu i Social Media UNAMO wyszuka te wypowiedzi, które:

 • zawierać będą słowo kluczowe samochód we wszystkich liczbach oraz odmianach przez przypadki
 • zawierać będą słowo powiązane wymagane skoda we wszystkich jego liczbach i odmianach przez przypadki
 • słowo powiązane skoda (i jego wszystkie odmiany) będzie znajdować się nie dalej niż dwa inne słowa od słowa głównego kluczowego samochód (i jego wszystkich odmianach) w treści

 

Wróćmy jeszcze na chwilę do naszego pierwszego przykładu z konfiguracji projektu podstawowego.

Korzystając z operatorów i dopełnienia, możesz odnaleźć takie wypowiedzi, które faktycznie będą odnosić się do istniejącej marki oraz konkretnego produktu.

Dla przykładu podstawmy istniejącą na rynku markę mebli Agata.

Słowo główne kluczowe: Agata

 • Słowo główne kluczowe z dopełnieniem: Agat*

 

 • Słowo powiązane: fotel lub krzesło lub stolik
 • Słowo powiązane z dopełnieniem i operatorem odległości: fotel* /3 lub krzes* /3 lub stolik* /3

 

 • Słowo globalnie powiązane: cena
 • Słowo globalnie powiązane z dopełnieniem i operatorem odległości: cen* /3

Monitoring Internetu i Social Media UNAMO wyszuka te wypowiedzi, które:

 • zawierać będą słowo kluczowe Agata we wszystkich liczbach oraz odmianach przez przypadki
 • zawierać będą słowo powiązane wymagane fotel lub krzesło lub stolik we wszystkich ich liczbach i odmianach przez przypadki
 • słowo powiązane fotel lub krzesło lub stolik (i ich wszystkie odmiany) będą znajdować się nie dalej trzy inne słowa od słowa głównego kluczowego Agata (i jego wszystkich odmianach) w treści
 • zawierać będą słowo globalnie powiązane cena (i wszystkie jego odmiany przez liczby oraz przypadki)
 • słowo globalnie powiązane wymagane cena (i wszystkie jego odmiany przez liczby oraz przypadki) będzie znajdować się nie dalej niż trzy inne słowa od słowa głównego kluczowego Agata (i jego wszystkich odmian) w powiązaniu ze słowem fotel lub krzesło lub stolik (i ich wszystkich odmian) znajdujących się w odległości nie większej niż trzy inne słowa od słowa głównego kluczowego Agata (i wszystkich jego odmian)

Przetestuj nową wiedzę i zarejestruj bezpłatne konto w Unamo Social Media!

The post Monitoring Internetu i Social Media: Jak skonfigurować projekt? appeared first on Unamo Blog.